HF0SAR - Dzień Ratownika Morskiego

Kategoria: Wiadomości Opublikowano: wtorek, 01, maj 2018 Zespół SP2YWL

21 maja każdego roku celebruje się dzień Świętego Nepomucena, który jest patronem Ratowników SAR. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Ratownika Morskiego.  W akcie uznania za trudy tejże nie łatwej pracy, w terminie od 01 do 31 maja, będzie możliwość zdobycia okolicznościowej karty QSL.

Aby otrzymać okolicznościową kartę QSL wystarczy w czasie trwania akcji nawiązać conajmniej jedno QSO ze stacją HF0SAR. Każda łączność będzie potwierdzania poniższą kartą. W dniu 18 maja stacja będzie pracowała z plaży miejskiej w Gdyni.


Karta QSL stacji HF0SAR

Ratownictwo morskie to specyficzna dziedzina gospodarki morskiej, odpowiedzialna za ratowanie mienia i życia ludzkiego na morzach i oceanach. W Polsce za zadania związane z działaniami ratowniczymi  na Bałtyku odpowiedzialna jest Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Przedsiębiorstwo to zostało powołane do życia na mocy ustawy w dniu 1 stycznia 2002 r. Służba ta została wydzielona z Polskiego Ratownictwa Okrętowego, które wcześniej zajmowało się tego rodzaju działalnością. MSPiR jest przedsiębiorstwem państwowym podległym ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej.


Podstawowymi zadaniami stawianymi przed MSPiR są:

  • Utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o zagrożeniu życia na morzu,
  • Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych zagrażających środowisku morskiemu,
  • Planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania rozlewów ropopochodnych,
  • Współdziałanie podczas akcji z innymi jednostkami i systemami ratowniczymi zarówno krajowymi jak i innych państw,
  • Administrowanie Polską Platformą Informatyczną Administracji Morskiej,
  • Utrzymywanie Punktu Odbioru Alertu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statków i Obiektów Portowych.


Do wykonywania nałożonych zadań Służba SAR dysponuje jednostkami pływającymi (specjalistyczne statki przeznaczone do prowadzenia akcji ratowniczych na morzu z zakresu poszukiwania i ratowania oraz zwalczania zanieczyszczeń); jednostkami lądowymi (brzegowe stacje ratownicze) przeznaczonymi do działań w strefie brzegowej wyposażonymi w środki transportu lądowego oraz środki pływające, a także Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym w Gdyni, które wraz z Pomocniczym Centrum Koordynacyjnym w Świnoujściu przeznaczone jest do organizowania i koordynowania działań ratowniczych na morzu. Obszar działania rodzimej służby SAR obejmuje polską strefę odpowiedzialności za poszukiwanie i ratowanie, która z kolei pokrywa się w ok. 80 % z polską wyłączną strefą ekonomiczną.

Do usłyszenia na pasmach!

Zespół SP2YWL 

Odsłony: 1504

Nasze karty QSL